Cerinţe pentru traducători liber-profesionişti

Cele trei părţi explicate


01 Competenţă în traduceri

A fost concepută o procedură de selectare în conformitate cu recomandările standardului EN 15038 privind calitatea serviciilor de traducere. Pentru traducători se folosesc diferite metode de confirmare a „competenţelor” menţionate în EN 15038, inclusiv verificarea atestărilor profesionale obţinute de candidaţi de la diferite asociaţii din întreaga lume, cum ar fi American Translator Association (SUA) sau Chartered Institute of Linguists (UK). (În procedura de selectare pot fi luate în considerare mostrele de traducere, aprecierile din partea colegilor/clienţilor și alte informaţii, în special pentru perechile de limbi și pentru domeniile în care atestările se obţin mai greu).

02 Credibilitate în afaceri

Cea de-a doua cerinţă pentru admiterea în program o reprezintă credibilitatea. Aceasta este evaluată pe baza aprecierilor din partea colegilor și a clienţilor și pe baza datelor relevante din baza de date ProZ.com. Pentru firmele de traduceri, se poate lua în considerare atât istoricul ca prestator, cât și cel ca achizitor. Odată admişi în program, participanţii trebuie să îşi menţină un bun istoric pentru a se asigura că rămân în program.

03 Comportament social corect

Cea de-a treia cerinţă pentru admiterea în program o reprezintă „comportamentul social corect”. Participanţii trebuie să adere la codul deontologic ProZ.com și să îl respecte, trebuie să accepte termenii și condiţiile de participare la program și trebuie să contribuie la menţinerea programului prin respectarea cerinţelor privind calitatea de membru, cum ar fi plata cotizației, datele din profil și acceptarea regulilor site-ului și ale programului.Extras din standardul EN 15038 privind calitatea în industria traducerilor

3.2.2 Competențe profesionale ale traducătorilor

Traducătorii trebuie să aibă cel puțin următoarele competențe.

  1. Competență în traduceri
  2. Competenţă lingvistică și textuală în limba-sursă și limba-ţintă
  3. Competenţă de cercetare, de obţinere şi prelucrare a informaţiilor
  4. Competenţă culturală
  5. Competenţă de specialitate


Competenţele prezentate mai sus trebuie demonstrate prin îndeplinirea uneia sau mai multor condiţii, precum:

  • studii superioare în traduceri (diplomă recunoscută);
  • calificare echivalentă în orice alt domeniu, plus cel puțin doi ani de experienţă documentată în traduceri;
  • minimum 5 ani experienţă documentată în domeniul traducerilor.
Your PRO status
Încă nu a fost depus


În funcţie de numărul de membri

Procesul de selectare pentru reţea se desfăşoară continuu. Până în prezent sunt:

4851

Liber-profesionişti ProZ.com Certified PRO


Comentarii ale participanţilor

Been looking forward to something like this for a long time.
Konstantin Kisin
Regatul Unit

I applaud any effort to distinguish serious professionals. I think the continuing education part is important in this regard.

I am very impressed with the professional approach, as well as the speed with which this initiative is progressing.
Paula McGowan
Australia