Translation glossary: SK abbreviations

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 109
Next »
ADAMaktivity dětí a mládeže
din slovacă în engleză
AP NPRAkčný plán Národneho programu reforiem - Action Plan for the National Reform Programme
din slovacă în engleză
ARKAnestéziologicko-resuscitačná klinika - Anaesthesia and Resuscitation Department
din slovacă în engleză
ÚPDúzemnoplánovacia dokumentácia
din slovacă în engleză
ÚPN VÚCÚzemný plán Veľkého územného celku
din slovacă în engleză
ÚPSústavná pohotovostná služba
din slovacă în engleză
ATBantibiotikum - antibiotic, ATB
din slovacă în engleză
č.s.číslo stavby - building number
din slovacă în engleză
ŠEVTŠtatistické a Evidenčné Vydavateľstvo Tlačív
din slovacă în engleză
ĽKdľavá komora v diastole
din slovacă în engleză
ŽoNFPŽiadosť prijímateľa o nenávratný finančný príspevok
din slovacă în engleză
ĽPľavá predsieň - left atrium
din slovacă în engleză
ĽPHBľavý predný hemiblok - left anterior hemiblock, LAH
din slovacă în engleză
BABratislava
din slovacă în engleză
BĽTRblok ľavého Tawarovho ramienka - left bundle branch block
din slovacă în engleză
BILC, BILK [distinguished from Bil-T, total bilirubin]konjugovaný bilirubín - conjugated bilirubin
din slovacă în engleză
BILKbilirubín konjugovaný - conjugated bilirubin
din slovacă în engleză
BPNbronchopneumónia - bronchial pneumonia, bronchopneumonia
din slovacă în engleză
BPTRblokáda pravého Tawarova raménka - right bundle branch block, RBBB
din slovacă în engleză
CA [medical history]cestovateľská anamnéza, cestovná anamnéza - travel history
din slovacă în engleză
CHOCHPchronická obštrukčná choroba pľúc - chronic obstructive pulmonary disease, COPD
din slovacă în engleză
ChRT, CHRTchemorádioterapia, chemoradiotherapy
din slovacă în engleză
CHSZchronické srdcové zlyhávanie - chronic cardiac insufficiency
din slovacă în engleză
CHVCH (CHVO)chronická venózna choroba - chronic venous disease
din slovacă în engleză
COZcentrálna ostrosť zraku, central visual acuity
din slovacă în engleză
CPcenné papiere - securities
din slovacă în engleză
CP (nemocnice)centrálny príjem - central admissions (department)
din slovacă în engleză
CPOcentrálne prijímacie oddelenie, central admissions department
din slovacă în engleză
CVKŽelezo – celková väzbová kapacita - total iron-binding capacity, TIBC
din slovacă în engleză
DKMPdilatačná kardiomyopatia - dilated cardiomyopathy, DCM
din slovacă în engleză
EDAEurópsky dvor audítorov - European Court of Auditors, ECA
din slovacă în engleză
FAGfluoresceínová angiografia, fluorescein angiography
din slovacă în engleză
FFfyziologické funkce - physiological functions
din slovacă în engleză
FMODA, frekventná maloobjemová drenáž ascituFLVDA, frequent low-volume drainage of ascites
din slovacă în engleză
FRfyziologický roztok, normal saline
din slovacă în engleză
GFSgastrofibroskopia - gastric fiberscopy
din slovacă în engleză
GP kl. PSGynekologicko-pôrodnická klinika Pôrodná sála
din slovacă în engleză
hrubé črevo - large intestine
din slovacă în engleză
HSLThospodársky súbor lesných typov, management set of forest types
din slovacă în engleză
HTOhematologicko-transfúzne oddelenie - haematology and transfusion department
din slovacă în engleză
HZLhypotekárny záložný list
din slovacă în engleză
IL IMinferolaterálny infarkt myokardu - inferolateral myocardial infarction
din slovacă în engleză
IOimplementačný orgán, implementing body
din slovacă în engleză
IOMintegrované obslužné miesto - integrated service point
din slovacă în engleză
IRAInterný radiaci akt
din slovacă în engleză
ISUF, informačný systém účtovania fondovFAIS, funds accounting information system
din slovacă în engleză
IZDInštitút zobrazovacej diagnostiky - Institute of Imaging Diagnostics
din slovacă în engleză
JISjednotka intenzívnej starostlivosti - intensive care unit
din slovacă în engleză
JPRLjednotka priestorového rozdelenia lesa
din slovacă în engleză
KAIMKlinika anestéziologie a intenzívnej medicíny - Department of Anaesthesia and Intensive Care Medicine
din slovacă în engleză
Next »

Your current localization setting

română

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Căutaţi un termen
  • Lucrări
  • Forumuri
  • Multiple search